2021
Paper
Koller, J. E., Villinger, K., Lages, N. C., Brünecke, I., Debbeler, J. M., Engel, K. D., Grieble, S., Homann, P. C., Kaufmann, R., Koppe, K. M., Oppenheimer, H., Radtke, V. C., Rogula, S., Stähler, J., Renner, B., Schupp, H. T.

Stigmatization of Chinese and Asian-looking people during the COVID-19 pandemic in Germany

Koller, J. E., Villinger, K., Lages, N. C., Brünecke, I., Debbeler, J. M., Engel, K. D., Grieble, S., Homann, P. C., Kaufmann, R., Koppe, K. M., Oppenheimer, H., Radtke, V. C., Rogula, S., Stähler, J., Renner, B., & Schupp, H. T. (2021). Stigmatization of Chinese and Asian-looking people during the COVID-19 pandemic in Germany. BMC Public Health, 21. Article 1296. https://doi.org/10.1186/s12889-021-11270-1